Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για περίπου 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Κτίρια των οποίων η ηλικία είναι άνω των 25 ετών συνήθως δεν διαθέτουν οποιαδήποτε θωράκιση στο κέλυφος τους. Η ενέργεια η οποία απαιτείται από τα κτίρια αυτά είναι σημαντικά υψηλότερη από τα σύγχρονα κτίρια.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αυτών μπορεί να βοηθήσει σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν έως και 90%. Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας έχουν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας έως 15kWh/m² ενώ ένα κτίριο H ενεργειακής κλάσης μπορεί να καταναλώνει 250kWh/m². Όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται τώρα θα πρέπει να σχεδιάζονται με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Είναι φανερό ότι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων θα μείωνε δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες.

Η Zeus Helios είναι σε θέση ν’ αναλάβει το σύνολο των εργασιών που αφορούν την αναβάθμιση κτιρίων όποια και να είναι η χρήση τους. Η εταιρία θα μελετήσει την υπάρχουσα ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και θα προτείνει μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση τους ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας με το μικρότερο δυνατό κόστος (cost – benefit analysis).

Η εταιρία κάνει παρεμβάσεις που αφορούν το κέλυφος του κτιρίου, την μόνωση και τα κουφώματα, παρεμβάσεις στον τρόπο θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου, ΖΝΧ (Ζεστού Νερού Χρήσης), φωτισμό και της  ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης.
Η εταιρία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου σε μεγάλους οργανισμούς με σημαντική κατανάλωση ενέργειας με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την σημαντική μείωση της κατανάλωσης από τα κτίρια όπου στεγάζονται.

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.