Ηλιοθερμικά Συγκεντρωτικά Συστήματα

Έχει μεγαλύτερη δυνατότητα εφαρμογής

Η εταιρία σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες προσφέρει λύσεις στον τομέα των ηλιοθερμικών συγκεντρωτικών συγκεντρωτικών συστημάτων (CSP).

Τα ηλιοθερμικά συγκεντρωτικά συστήματα σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική με δυνατότητα αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά.

Η διαφορά κόστους με τα φωτοβολταϊκά έχει περιορίσει σημαντικά τις εγκαταστάσεις των ηλιοθερμικών συγκεντρωτικών συστημάτων.

Επίσης η τεχνολογία αυτή έχει μεγαλύτερη δυνατότητα εφαρμογής όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές ενώ αντίθετα τα φωτοβολταίκά έχουν μειωμένη απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Αγροφωτοβολταϊκά

Ηλιακά συστήματα παραγωγής θερμότητας/ψύξης

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.