Καινοτόμα έργα

καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Η Zeus Helios έχει βάλει γενικά ως στόχο την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παροχή υψηλής τεχνολογίας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Η εταιρία αναπτύσσει καινοτόμα έργα ή επιλύει υφιστάμενα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας με ένα καινοτόμο τρόπο. Συμμετέχει σε ερευνητικές προτάσεις μαζί με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η τεχνογνωσία που αποκτάται και οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω των έργων στον τομέα της ενέργειας συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, καθιστώντας την εταιρεία πρωτοπόρα στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.