Μελέτες ενεργειακής μετάβασης

ενεργειακή μετάβαση

Η εταιρία διαθέτει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ένα νέο υποκείμενο στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης. Αντιπαραβάλουν ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να κατέχουν και να χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα παραγωγής ενέργειας, εισάγοντας ταυτόχρονα την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας.

Η Zeus Helios αναλαμβάνει υποστηρικτικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακές κοινότητες με στόχο την ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.