Εταιρική Αποστολή

Η Zeus Helios Electricity Company

εταιρία ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως επίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο της εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την επίτευξη σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.
Η εταιρία θεωρεί σημαντική για την κύρια ενασχόληση της την περιβαλλοντική προστασία και την μηδενική εκπομπή ρύπων. Έτσι όλα τα έργα που συμμετέχει είναι σ’ αυτή την κατεύθυνση.