Λύσεις Κυκλικής Οικονομίας

αειφορία

Η εταιρία εμπλέκεται σε έργα διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης αυτών και την ανακύκλωση σε ένα μοντέλο που αναζητά την επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου για τον περιορισμό της ταφής των απορριμμάτων στο 10% του συνόλου αυτών έως το 2035.

Η εταιρία διερευνά σχήματα για την παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα waste to energy λύσεις. Επίσης η Zeus Helios προτείνει λύσεις αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και compost. Το βιαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων και χρήση του στον κλάδο της αυτοκίνησης ή για την συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Το compost μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα στις καλλιέργειες, μ’ αυτόν τον τρόπο τ’ οργανικά απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται καθ’ ολοκληρία σε διαφορετική χρήση.

Με γνώμονα πάντα την αειφορία και την ελαχιστοποίηση την μόλυνσης η εταιρία εμπλέκεται σε λύσεις επανάκτησης όλων των υλικών. Η εταιρία προτείνει για όσα από τα απορρίμματα δεν μπορούν ν’ ανακτηθούν με άλλη μορφή, την καύση και επανάκτηση των υλικών με την μορφή ενέργειας των αποβλήτων που θα οδηγούνταν στην ταφή. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η χρήση των αποβλήτων κατά 100%. Επειδή η καύση μπορεί περαιτέρω να δημιουργήσει αέριους ρύπους επιβλαβείς η εταιρία προωθεί λύσεις για την χρήση των ρύπων αυτών σε άλλες δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια αλγών, τα οποία χρησιμοποιούν τους ρύπους ως τροφή εξασφαλίζοντας την μηδενική ρύπανση.

Με την εφαρμογή ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας όπου εφαρμόζεται ένα μοντέλο ολικού κόστους αναγνωρίζοντας πέρα από το οικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίστοιχο, η εταιρία προωθεί λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτηση του συνόλου των αποβλήτων σ’ ένα κλειστό βρόχο (loop). Το μοντέλο αυτό οικονομικής δραστηριότητας προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στην Γη και είναι περιορισμένες δεν θα εξαντληθούν, γιατί η επαναχρησιμοποίηση τους εξασφαλίζει ότι θα επιβραδύνει σημαντικά την χρήση των πόρων του πλανήτη.

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.