Συμπαραγωγή ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ

Υβριδικά έργα

Αποθήκευση Ενέργειας

υβριδικά έργα

Η εταιρία έχει εμπλακεί στον σχεδιασμό έργων πολύπλοκων με την συμμετοχή διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), χρησιμοποιώντας ενέργεια από φωτοβολταϊκά, αιολικά και βιαέριο. Με την χρήση αποθηκευτικών διατάξεων όπως μπαταρίες λιθίου ή θερμική αποθήκη ή και τις δύο που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης από πηγές ενέργειας από ορυκτά καύσιμα σε πηγές μη σταθερής ροής όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υβριδικά έργα με την χρήση διαφορετικών πηγών ενέργειας με ολιστική προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα που θα συντελέσει στην αδιάλειπτη προσφορά ενέργειας ξεπερνώντας τους περιορισμούς της μη συνεχούς παραγωγής. Σε κάθε έργο θα πρέπει να διερευνηθούν οι διαθέσιμες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο. Ο στόχος αυτών των έργων είναι η λειτουργία εγκαταστάσεων σε επίπεδο αντίστοιχο των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σ’ αυτού του είδους τα έργα είναι η ύπαρξη μιας αδιάλειπτου πηγής ενέργειας ή η ύπαρξη αποθηκευτικών διατάξεων.

Η εταιρία συνεργάζεται με πρωτοπόρες εταιρίες για την προσφορά λύσεων θερμικής αποθήκευσης ενέργειας για την προσφορά λύσεων αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας και την μετέπειτα χρήση της θερμότητας και/ή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η λύση αυτή θα έχει ευρεία εφαρμογή την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης καθώς το σύστημα αυτό μπορεί να τροφοδοτηθεί με φθηνή ενέργεια από φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα, να την μετατρέψει σε θερμική ενέργεια και να την αποθηκεύσει της σε κατάλληλες αποθηκευτικές διατάξεις. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια φθάνει σε θερμοκρασία 1000 ⁰C και είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται θερμότητα διεργασίας, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, σε δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και σε πολλές άλλες διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν υψηλή ζήτηση θερμότητας.

Η Zeus Helios προτείνει λύσεις ενεργειακής αποθήκευσης μικρής διάρκειας με χημική μπαταρία ώστε να επιτυγχάνεται η κανονικοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής. Οι λύσεις της αποθήκευσης ενέργειας βοηθούν στην ομαλοποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια των απογευματινών ωρών όπου οι τιμές είναι αυξημένες. Επίσης οι λύσεις σε επίπεδο μεγάλων έργων βοηθούν την αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας την ασφάλεια του συστήματος. Σε επίπεδο οικιακών συστημάτων βοηθούν στην εξασφάλιση ύπαρξης ενέργειας σε περίπτωση προβλήματος του δικτύου καθώς βοηθούν και στον εξηλεκτρισμό με την προώθηση της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων ενεργοβόρων συσκευών.

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.