Αγροφωτοβολταϊκά

Repowering Europe

Η εταιρία προωθεί ενεργά έργα αγροφωτοβολταϊκών για την καλλιέργεια της γης με την παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα Repowering Europe. Η επέκταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα πρέπει να γίνεται με βιώσιμο τρόπο και όχι ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια των εδαφών.

Η συνύπαρξη της καλλιέργειας της γης παράλληλα με την παραγωγή ενέργειας είναι ευεργετική για τις δύο δραστηριότητες οδηγώντας σε τελικό αποτέλεσμα ανώτερο από την χωριστή δραστηριότητα. Επίσης η ύπαρξη φυτών βοηθάει την παραγωγή ενέργειας μειώνοντας τον θερμοκρασιακό συντελεστή των πλαισίων, η δε ύπαρξη των πλαισίων βοηθάει τα φυτά στην μειωμένη ανάγκη για νερό λόγω των συνθηκών ημισκίασης.

Η Zeus Helios συμμετέχει σε ερευνητικές προτάσεις για την καλλιέργεια εκτάσεων εγκαταλελειμμένων, μη καλλιεργήσιμων πλέον, ερημοποιημένων με την παράλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μελετώντας την αλληλεπίδραση των δύο δραστηριοτήτων. Η εταιρία προωθεί την λύση των αγροφωτοβολταϊκών σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Ηλιοθερμικά Συγκεντρωτικά Συστήματα

Ηλιακά συστήματα παραγωγής θερμότητας

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας.