Η Zeus Helios Electricity Company LTD ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2013.

Η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως επίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο της εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την επίτευξη σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας τα τελευταία 10 χρόνια είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, φωτοβολταϊκά, συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης καθώς επίσης και έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με στόχο την επίτευξη μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Η εταιρία θεωρεί σημαντική για την κύρια ενασχόληση της την περιβαλλοντική προστασία και την μηδενική εκπομπή ρύπων. Έτσι όλα τα έργα που συμμετέχει είναι σ’ αυτή την κατεύθυνση.